Produktserie: Lösningar för utbildning

Talkommunikation mellan lärare och elever i skola eller träningsrum spelar en viktig roll för effektivt lärande och undervisning.

Att uppnå goda akustiska förhållanden i klassrum och andra utrymmen i en skola anses därför vara avgörande för inlärningsprocessen.

Akustikpaneler och upphängda element utvecklade av Vicoustic kan enkelt hjälpa dig att hitta en lösning för att kontrollera bakgrundsljudnivåerna i ditt klassrum eller träningsrum.

Lär dig mer om akustisk behandling av träningsrum .

Solutions for Education